HTML Dolgu ve Boşluk Nedir? Nasıl Kullanılır?

HTML Dolgu ve Boşluk Nedir? Nasıl Kullanılır?

HTML dolgu ve boşluk nedir? Nasıl kullanılır? Bu makalede HTML dolgu ve boşluk kullanımı hakkında ipuçları bulun. SEO dostu web siteleri oluşturun.

HTML dolgu, web sayfalarında elementlerin içeriğinin etrafına ekstra boşluk eklemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu, içeriğin daha iyi okunmasını ve sayfanın tasarımının daha düzenli görünmesini sağlamak için önemlidir. Dolgu, elementin kenarları ile içeriği arasındaki boşluğu belirler ve genellikle piksel (px), em veya yüzde (%) olarak belirtilir.

HTML’de dolgu, padding özelliği ile tanımlanır ve aşağıdaki gibi kullanılır:

 • <style>
 • .ornek-element {
 • padding: 10px; /* 10 piksel dolgu ekler */
 • }
 • </style>
 • <div class=”ornek-element”> Bu içerik dolgu ile çevrelenmiştir.
 • </div>

Yukarıdaki örnekte, “ornek-element” adlı bir div elementine 10 piksel dolgu eklenmiştir. Bu, içeriği div elementinin kenarları ile 10 piksel uzaklıkta tutar.

Dolgu, negatif değerlerle de kullanılabilir ve bu durumda içerik elementin kenarlarına doğru yayılır. Örneğin:

 • <style> .ornek-element {
 • padding: -5px; /* -5 piksel dolgu ekler */
 • }
 • </style>
 • <div class=”ornek-element”>
 • Bu içerik negatif dolgu ile çevrelenmiştir.
 • </div>

Yukarıdaki örnekte, -5 piksel dolgu kullanıldığı için içerik elementin kenarlarına doğru daralır.

Dolgu, metin, resimler, düğmeler ve diğer HTML elementleri için tasarımın düzenlenmesi ve daha çekici bir görünüm elde etmek için yaygın olarak kullanılır.

HTML Boşluk Oluşturma

HTML’de boşluk oluşturmanın farklı yollarını anlattınız. İşte HTML’de boşluk oluşturmanın bazı diğer yöntemleri:

Yatay Çizgi (Horizontal Line) <hr> Etiketi: <hr> etiketi, sayfada yatay bir çizgi oluşturarak içerikleri bölümlendirmek veya ayrım yapmak için kullanılır. Aynı zamanda bir boşluk ekler. Örneğin:

 • <p>Birinci paragraf</p>
 • <hr>
 • <p>İkinci paragraf</p>

Yukarıdaki kod, “Birinci paragraf” ve “İkinci paragraf” arasında yatay bir çizgi ve bir boşluk ekler.

Özellikle CSS ile Margin ve Padding: CSS (Cascading Style Sheets) kullanarak margin (dış boşluk) ve padding (iç boşluk) özelliklerini belirleyerek daha fazla kontrol sağlayabilirsiniz. Örneğin:

 • <style>
 • .aralik {
 • margin-top: 20px; /* Üstten 20 piksel boşluk */
 • padding: 10px; /* İçerik etrafında 10 piksel dolgu */
 • }
 • </style>
 • <div class=”aralik”>
 • Bu içerik bir boşluk ve dolgu ile çevrelenmiştir.
 • </div>

Yukarıdaki kod, aralik sınıfına sahip bir div elementini 20 piksel üst boşluk ve içeriği etrafında 10 piksel dolgu ile birlikte gösterir.

Bu yöntemler, HTML ve CSS kullanarak sayfalarınızda boşluk oluşturmanın yaygın yollarıdır. Hangi yöntemi kullanacağınız, sayfanızın tasarım gereksinimlerine ve istediğiniz boşluk miktarına bağlı olacaktır.

  Sosyal Medya SEO’ya Nasıl Katkı Sağlar?

Inline ve Block Elementlerin Dolgusu

Inline Elementlerin Dolgusu

Inline elementler, yan yana sıralanan ve aynı satırda bulunan elementlerdir. Örnek olarak, <span> ve <a> gibi elementler inline elementlere örnektir. Inline elementlerin dolgusu, bu elementlerin içeriği etrafında yatay boşluk eklemek için kullanılır. Örneğin:

 • <span style=”padding: 5px;”>Bu bir inline elementtir.</span>

Yukarıdaki kod, içeriğin etrafında 5 piksel dolgu ekler. Bu, metni etrafında boşluk bırakarak metnin daha belirgin olmasını sağlar.

Block Elementlerin Dolgusu

Block elementler, birbiriyle çizelge şeklinde sıralanmayan ve yan yana yer almayan elementlerdir. Örnek olarak, <div> ve <h1> gibi elementler block elementlere örnektir. Block elementlerin dolgusu, bu elementlerin içeriği etrafında dikey boşluk eklemek için kullanılır. Örneğin:

 • <div style=”padding: 10px;”>Bu bir block elementtir.</div>

Yukarıdaki kod, içeriğin etrafında 10 piksel dolgu ekler. Bu, blok elementin içeriği ile diğer içerikler arasında boşluk bırakarak sayfanın düzenini düzenler.

Dolgu (padding) ve boşluk (margin), elementler arasında mesafe oluşturmak ve sayfa düzenini iyileştirmek için kullanılır. Hangi elementin hangi düzen özellikleriyle kullanılacağı, sayfanın tasarım gereksinimlerine ve istediğiniz görünüme bağlı olarak değişebilir. Öğeleri düzenlemek ve tasarımınızı iyileştirmek için bu özellikleri etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Dolgu ve Boşluk Arasındaki Fark

Dolgu (Padding)

Dolgu, bir HTML elementinin içeriği ile elementin sınırı (border) arasındaki boşluğu kontrol etmek için kullanılır. Dolgu, içeriğin elementin sınırlarından uzaklaştırılmasını sağlar. Bu, metin, resim, düğme veya herhangi bir HTML elementi için içeriğin elementin sınırları ile daha iyi ayrılmasını ve daha düzenli görünmesini sağlar. Dolgu, genellikle elementin içeriğini çevreleyen beyaz boşluk ile ilişkilendirilir.

Boşluk (Margin)

Boşluk, elementler arasındaki mesafeyi belirlemek için kullanılır. Yani, bir elementin dış sınırları ile diğer elementler arasındaki mesafeyi kontrol eder. Boşluklar, web sitesinin düzenini düzenlerken elementler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, bir başlık ve bir paragraf arasında boşluk kullanarak, bu iki elementin birbirinden ayrı olduğunu ve okuyucunun daha iyi bir şekilde bilgiyi işleyebileceğini gösterir.

Her iki özellik de CSS (Cascading Style Sheets) ile ayarlanır. “padding” özelliği elementin içeriği ile sınırları arasındaki mesafeyi belirlerken, “margin” özelliği elementler arasındaki mesafeyi ayarlar. Bu özelliklerin değerleri piksel (px), yüzde (%) veya em (em) gibi farklı birimlerle belirtilebilir.

Özetle, dolgu içeriği sınırlardan uzaklaştırırken, boşluk elementler arasındaki mesafeyi ve sayfa düzenini düzenler. Doğru dolgu ve boşluk ayarlamaları, web tasarımının daha düzenli ve okunabilir olmasını sağlar.

  Web Sayfalarına Yazdır Butonu Nasıl Eklenir?

Box Model ve Dolgu

Box model ve dolgu (padding) kavramları, web tasarımında elementlerin boyutları ve yerleşimini belirlerken kullanılan temel bileşenlerdir.

Box Model

Box model, bir HTML elementinin içeriğini, dolgusunu (padding), kenarlığını (border) ve dış boşluğunu (margin) temsil eden bir yapıdır. Bir elementin tam boyutunu hesaplarken, bu bileşenlerin toplamını göz önünde bulundururuz. Box model, elementlerin düzenini ve boyutunu belirlerken önemlidir. Genellikle şu sırayla düşünülür:

 • İçerik (Content): Elementin gerçek içeriği.
 • Dolgu (Padding): İçerik ile elementin kenarları arasındaki boşluk.
 • Kenarlık (Border): Dolgu ile içeriği sınırlayan çizgi veya çerçeve.
 • Dış Boşluk (Margin): Elementin diğer elementlerden uzaklığını belirler.

Dolgu (Padding)

Dolgu, bir elementin içeriği ile elementin kenarları arasındaki alanı ifade eder. Yani, içeriğin elementin sınırlarından ne kadar uzak olduğunu belirler. Dolgu, elementin içeriği ile kenarları arasındaki mesafeyi artırmak veya azaltmak için kullanılır. Özellikle metin, resim veya içerik gibi elementlerin etrafına boşluk eklemek için dolgu kullanılır. CSS ile belirlenir ve piksel (px), yüzde (%) veya em (em) gibi birimlerle ifade edilir.

Özetle, box model bir elementin boyutunu ve yerleşimini belirlerken dört bileşeni içerirken, dolgu sadece içeriği ile kenarları arasındaki mesafeyi belirler. Bu iki kavram, web tasarımında elementlerin düzenini ve görünümünü kontrol etmek için önemlidir.

Padding ve Margin Kullanımı

Padding ve margin, HTML ve CSS tasarımlarında kullanılan iki önemli konsepttir ve web sayfalarının düzenini, içeriğin yerleşimini ve görünümünü etkiler.

Padding (Dolgulu Alan)

Padding, bir HTML elementinin içeriği ile elementin sınırları (border) arasındaki boşluğu ifade eder. Yani, içeriğin elementin kenarlarına ne kadar yakın veya uzak olduğunu belirler. Padding, içeriği sınırlarından uzaklaştırmak veya içeriği daha dar bir alanda göstermek için kullanılır. Bu, metin, resim veya diğer içerikleri daha düzenli hale getirmek için kullanışlıdır. CSS ile belirlenir ve piksel (px), yüzde (%) veya em (em) birimleri ile ifade edilebilir.

Örnek kullanım:

 • .element {
 • padding: 10px; /* 10 piksel dolgu ekler */
 • }

Margin (Boşluk)

Margin, bir elementin çevresindeki boşluğu temsil eder. Yani, bir elementin diğer elementlerden ne kadar uzak olduğunu belirler. Margin, elementler arasında boşluk bırakmak veya elementleri birbirinden uzaklaştırmak için kullanılır. Özellikle sayfanın düzenini kontrol etmek ve elementler arasında mesafe oluşturmak için kullanılır. Margin da CSS ile belirlenir ve piksel (px), yüzde (%) veya em (em) birimleri ile ifade edilebilir.

  Samsung J7 Prime Format Atma: Telefonunuzu Yenilemenin Yolları

Örnek kullanım:

 • .element {
 • margin: 20px; /* 20 piksel boşluk bırakır */
 • }

Özetlemek gerekirse, padding bir elementin içeriği ile sınırları arasındaki mesafeyi belirlerken, margin bir elementin diğer elementlerden uzaklığını ve bu elementler arasındaki mesafeyi belirler. Hem padding hem de margin, web tasarımında elementlerin düzenini ve görünümünü kontrol etmek için önemli araçlardır ve doğru kullanıldığında sayfanızın daha düzenli ve çekici görünmesine yardımcı olurlar.

Responsive Tasarımda Dolgu ve Boşluk İlkeleri

Responsive tasarım, web sitelerinin farklı ekran boyutlarına ve çözünürlüklerine uyum sağlamak için kullanılan önemli bir tasarım yaklaşımıdır. Dolgu ve boşlukların düzgün bir şekilde kullanılması, responsive tasarımın temel ilkelerinden biridir ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur. İşte responsive tasarımda dolgu ve boşluk kullanımına dikkat etmeniz gereken bazı ilkeler:

 1. Orantılı Dolgu ve Boşluklar: Elementler arasındaki dolgu ve boşlukları orantılı bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Bir elementin dolgusu, diğer elementlere göre çok büyük veya çok küçük olmamalıdır. Bu, sayfa düzeninin denge içinde görünmesini sağlar.
 2. Cihaza Özgü Ayarlar: Responsive tasarım, farklı cihazlarda farklı görünümler sunar. Dolayısıyla, dolgu ve boşlukları hedef cihaza göre ayarlayın. Özellikle mobil cihazlar için daha büyük boşluklar kullanmak, kullanıcıların parmaklarıyla dokunma işlemlerini kolaylaştırır.
 3. İlgili Hiyerarşi Oluşturma: Boşlukları kullanarak sayfanızdaki elementleri belirli bir hiyerarşiye göre düzenleyin. Önemli bilgiler daha fazla boşlukla ayrılarak vurgulanabilir. Örneğin, başlık ve alt başlık arasında geniş bir boşluk bırakarak önemli bir bilgi aktarabilirsiniz.
 4. Media Sorguları ile Kontrol: CSS media sorgularını kullanarak, farklı ekran boyutları ve cihazlar için özel dolgu ve boşluk ayarları yapabilirsiniz. Bu, sayfanızın her cihazda en iyi şekilde görüntülenmesini sağlar.
 5. Kullanıcı Deneyimini İyileştirme: Dolgu ve boşlukları kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirebilirsiniz. Özellikle metinler arasında yeterli boşluk bırakmak, okunabilirliği artırır. Ayrıca, düzenli ve düzenli bir sayfa tasarımı, kullanıcıların sayfanızı daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Responsive tasarım, kullanıcıların farklı cihazlarda web sitenize sorunsuz bir şekilde erişmelerini sağlar. Dolgu ve boşlukların doğru kullanımı, bu tasarımın başarısında kritik bir rol oynar ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, bu ilkeleri dikkate alarak web sitenizin responsive tasarımını optimize edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Sanal Sunucu Kiralarken Nelere Dikkat Edilir?

Sanal Sunucu Kiralarken Nelere Dikkat Edilir?

Sanal sunucu (VDS) Hizmeti tercih ederken nelere dikkat etmeniz gerektiği , Cloud Sunucu hizmeti aldığınız firmanızın alt yapı...

Devamını Oku
PHP Nedir?

PHP Nedir?

PHP, web programlama dünyasında öne çıkan ve dinamik web sitelerinin oluşturulmasına olanak tanıyan bir dil. Nasıl doğdu ve...

Devamını Oku
Microsoft SQL Server’a (MSSQL’e) Uzak Erişim Nasıl Yapılır?

Microsoft SQL Server’a (MSSQL’e) Uzak Erişim Nasıl Yapılır?

Microsoft SQL Server’a uzaktan erişim sağlamanın adımlarını öğrenin! Uygulamanızı doğru şekilde yapılandırarak veri tabanınıza kolayca erişin. Microsoft SQL...

Devamını Oku
Domain WHOIS Gizleme Nedir? Ne İşe Yarar?

Domain WHOIS Gizleme Nedir? Ne İşe Yarar?

Domain WHOIS Gizleme hizmeti, kişisel bilgilerinizi korumak için önemli bir adımdır. Bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların hedefi olmaktan kaçınmak...

Devamını Oku
Domain (Alan Adı) Nedir? Nasıl Kullanılır?

Domain (Alan Adı) Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bir web sitesi oluştururken, sürekli olarak karşınıza çıkan bir terim olan "domain" hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz....

Devamını Oku
ICANN Nedir? Ne İşe Yarar?

ICANN Nedir? Ne İşe Yarar?

İnternetin altyapısını düzenleyen ve yöneten ICANN, internet kullanımının güvenliğini sağlamak ve düzenlemekle görevli. İşte ICANN'in önemi ve görevleri....

Devamını Oku