DOM Olay Dinleyici Nedir? Ne İşe Yarar?

DOM Olay Dinleyici Nedir? Ne İşe Yarar?

DOM olay dinleyici nedir? Web sayfalarında DOM olayları nasıl dinlenir? DOM olay dinleyici kullanımı ve örnekler. Hızlı ve kolay öğrenin!

Web sayfalarında kullanılan JavaScript özelliği olan DOM (Belge Nesne Modeli) olay dinleyicisi, kullanıcı etkileşimlerini yakalamak ve bu etkileşimlere tepki vermek amacıyla kullanılır. Olay dinleyiciler, kullanıcıların web sayfasındaki etkileşimlerini izlemek ve bu etkileşimler sonucunda belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Olay Türlerine Göre Olay Dinleyiciler

DOM olay dinleyicileri, HTML elemanları üzerinde gerçekleşen olay türlerine göre tanımlanır. Örneğin, bir düğmeye tıklanması durumunda “click” olayı meydana gelirken, bir formun gönderilmesi durumunda “submit” olayı gerçekleşir. Olay dinleyiciler, belirli bir olayın gerçekleştiği anı yakalayarak, bu olay gerçekleştiğinde çalıştırılacak olan bir fonksiyonu tetikler.

Olay Dinleyicisi Eklemek İçin Adımlar

 1. Eleman Seçimi: Öncelikle, olay dinleyicisinin eklenmesini istediğiniz HTML elemanını seçmelisiniz. Bu elemanı seçmek için getElementById(), getElementsByClassName() veya querySelector() gibi yöntemleri kullanabilirsiniz.
 2. addEventListener() Kullanımı: Seçtiğiniz eleman üzerinde olay dinleyicisini tanımlamak için addEventListener() yöntemini kullanmalısınız. Bu yöntem sayesinde belirli bir olayın gerçekleştiğinde çalıştırılacak olan fonksiyon belirlenir.

Örnek Uygulama

Aşağıda, bir düğmeye tıklandığında basit bir mesajı ekrana yazdıran bir olay dinleyicisi örneği bulunmaktadır:

 • // HTML içerisinde <button id=”myButton”>Düğme</button> elemanı bulunuyor const button = document.getElementById(“myButton”);
 • // Olay dinleyicisi tanımlama
 • button.addEventListener(“click”, function() {
 • alert(“Düğmeye tıklandı!”);
 • });

Yukarıdaki örnekte, “myButton” adlı düğmeye tıklandığında bir bildirim mesajı görüntülenecektir.

DOM olay dinleyicileri, web sayfalarını interaktif hale getirmek ve kullanıcı etkileşimlerine yanıt vermek için güçlü bir araçtır. Bu yöntem sayesinde, kullanıcıların web sayfanızdaki etkileşimleri izleyebilir, gerektiğinde veri doğrulayabilir ve istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

DOM Olay Dinleyicisi Kullanmanın Faydaları

Web geliştirme sürecinde DOM (Belge Nesne Modeli) olay dinleyicisi kullanmanın birçok faydası bulunmaktadır. Bu olay dinleyicileri, kullanıcı etkileşimlerini yakalamak ve buna yanıt vermek için kullanılır. İşte DOM olay dinleyicisi kullanmanın bazı faydaları:

1. Kullanıcı Etkileşimini Yakalar

DOM olay dinleyicileri, kullanıcıların web sayfaları üzerindeki etkileşimlerini yakalamak için kullanılır. Bu sayede, kullanıcıların hangi öğelerle etkileşimde bulunduğunu ve ne tür eylemler gerçekleştirdiğini tespit edebiliriz.

2. Kullanıcı Deneyimini Geliştirir

Olay dinleyicileri sayesinde web sayfaları daha etkileyici ve etkileşimli hale getirilebilir. Kullanıcılar, sayfada yaptıkları herhangi bir eyleme anında tepki alarak daha olumlu bir deneyim yaşarlar.

3. Belirli Bir Olay Gerçekleştiğinde Tepki Verir

DOM olay dinleyicileri, belirli bir olayın gerçekleştiğinde tetiklenecek olan bir fonksiyonu çalıştırmamıza olanak tanır. Örneğin, bir düğmeye tıklandığında veya bir form gönderildiğinde belirli bir işlemi gerçekleştirmek için olay dinleyicilerini kullanabiliriz.

4. Sayfadaki Öğeleri Dinamik Olarak Değiştirme

Olay dinleyicileri, bir olayın gerçekleşmesi durumunda sayfadaki öğeleri dinamik olarak değiştirmemizi sağlar. Örneğin, bir metin kutusuna yazı yazıldığında karakter sayısını anlık olarak güncellemek veya bir butonun etkinliğini değiştirmek gibi işlemler yapabiliriz.

5. Web Sayfalarını Dinamik Hale Getirir

DOM olay dinleyicileri, web sayfalarını daha dinamik hale getirir. Kullanıcıların etkileşimleri sonucunda sayfadaki içeriklerin güncellenmesi veya değiştirilmesi, kullanıcıların sayfa ile daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlar.

  Chrome phishing sitelerine Dikkat

Sonuç olarak, DOM olay dinleyicisi kullanmak, web sayfalarını daha etkileyici, etkileşimli ve kullanıcı odaklı hale getirmek için önemli bir araçtır. Bu yöntem sayesinde kullanıcı etkileşimleri tespit edilir, doğru tepkiler verilir ve web sayfalarının dinamikliği artırılır.

JavaScript İle Olay Dinleyici Eklemek

JavaScript, etkileşimli öğeler oluşturmak için web sayfalarında kullanılan bir programlama dilidir. Bu etkileşimi oluşturmak için DOM (Belge Nesne Modeli) yapısı kullanılır. DOM, web sayfasındaki tüm öğelerin bir ağaç yapısı şeklinde temsil edildiği ve JavaScript ile bu öğelerin değiştirilebildiği bir sistemdir. Olay dinleyiciler, DOM olaylarını yakalamak ve bu olaylara tepki vermek için kullanılır.

Olay dinleyiciler, belirli bir olayın meydana geldiğini algılar ve buna bağlı olarak bir eylem gerçekleştirir. Örneğin, bir düğmeye tıklandığında veya bir form gönderildiğinde, olay dinleyicisi tetiklenebilir. Olay dinleyicilerini eklemek için JavaScript’te addEventListener() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir olay türü ve bu olay gerçekleştiğinde çağrılacak olan işlevi parametre olarak alır. Aşağıdaki örnek kodda, bir düğmeye tıklandığında bir mesaj gösteren bir olay dinleyicisi eklenmiştir:

 • const button = document.querySelector(‘#myButton’);
 • button.addEventListener(‘click’, function() {
 • alert(‘Düğmeye tıklandı!’);
 • });

Olay dinleyicilerin kullanılması, web sayfalarını daha etkileşimli hale getirir. Kullanıcıların düğmelere tıklaması, formları doldurması veya öğelere fare ile tıklaması gibi eylemler algılanabilir ve buna bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirilebilir. Örneğin, kullanıcının bir formu göndermeden önce gerekli alanları doldurup doldurmadığını kontrol etmek veya kullanıcının bir resme tıklaması durumunda resmi büyüten bir işlevi çalıştırmak gibi çeşitli senaryolarda olay dinleyiciler kullanılabilir.

Özetlemek gerekirse:

 • JavaScript, web sayfalarında etkileşimli öğeler oluşturmak için kullanılan bir programlama dilidir.
 • DOM, web sayfasındaki öğeleri bir ağaç yapısıyla temsil eder ve JavaScript ile bu öğeleri değiştirmemizi sağlar.
 • Olay dinleyiciler, belirli bir olayın meydana geldiğini algılar ve buna tepki verir.
 • JavaScript’te addEventListener() fonksiyonu kullanılarak olay dinleyicileri eklemek mümkündür.
 • Olay dinleyiciler sayesinde web sayfaları daha etkileşimli hale getirilebilir ve kullanıcı eylemlerine yanıt verilebilir.

Olay Dinleyici Fonksiyonun Tanımlanması

DOM üzerinde kullanıcı etkileşimini yakalamak ve buna yanıt vermek amacıyla olay dinleyici fonksiyonları kullanılır. Olay dinleyici fonksiyonları, belirli bir olayın meydana geldiğinde çalışan JavaScript kod bloklarıdır. Bir olay dinleyici fonksiyonu tanımlamak için şu adımları izleyebiliriz:

 1. Olay Hedefini Seçme: Öncelikle, dinlemek istediğimiz olayın hedefini (DOM öğesini) seçmemiz gerekmektedir. Bu öğeyi document.querySelector() veya document.getElementById() gibi metotlarla seçebiliriz.
 2. Olay Dinleyicisi Atama: Seçilen öğeye dinlemek istediğimiz olay türünü belirtip, bu olayın tetiklendiğinde çalışacak olan fonksiyonu atamamız gerekmektedir. Bunun için addEventListener() fonksiyonunu kullanabiliriz.

İşte örnek bir olay dinleyici fonksiyonunun tanımlanma şekli:

 • const button = document.querySelector(“#myButton”);
 • button.addEventListener(“click”, function() {
 • // Olay gerçekleştiğinde çalışacak kod bloğunu buraya yazabiliriz.
 • // Örneğin: alert(“Düğmeye tıklandı!”);
 • });
  Juniper Port Kapatma ve Açma nasıl yapılır

Yukarıdaki örnekte, “myButton” adlı düğmeye tıklandığında tetiklenecek bir olay dinleyici fonksiyonu tanımlanmıştır. Olay gerçekleştiğinde çalışacak olan kod bloğu, fonksiyonun içerisine yazılmıştır.

Bu şekilde, belirli bir olayın gerçekleştiği durumlarda çalışacak işlevleri tanımlayabilir ve web sayfanızı daha etkileşimli hale getirebilirsiniz.

DOM Olaylarını Dinleyerek Kullanıcı Etkileşimi Yakalamak

Web sayfalarının etkileşimli hale getirilmesi, kullanıcıların etkileşimlerini yakalamak ve buna göre işlemler gerçekleştirmekle mümkündür. JavaScript ile, Document Object Model (DOM) üzerinde gerçekleşen olayları dinleyerek bu etkileşimleri yakalayabiliriz.

DOM olayları, web sayfasındaki çeşitli etkinlikleri temsil eder. Kullanıcının fareyle tıklaması, bir butona tıklaması veya bir metin kutusuna yazması gibi çeşitli eylemler, DOM olayları olarak adlandırılır. Bu olayları dinleyerek, kullanıcının etkileşimlerini algılayabilir ve bu etkileşimlere yanıt verebiliriz. Bu noktada devreye olay dinleyicileri girer.

Olay Dinleyicileri Nedir?

Olay dinleyicileri, belirli bir olayın gerçekleştiğinde tetiklenen JavaScript fonksiyonlarıdır. Bir olay dinleyicisi, olayın gerçekleştiği DOM öğesine atanır ve olay tetiklendiğinde bu fonksiyon çalıştırılır. Bu sayede, kullanıcının etkileşimleri anında yakalanabilir ve istenilen işlemler gerçekleştirilebilir.

Olay Dinleyicisi Eklemek

Olay dinleyicisi eklemek için addEventListener() yöntemi kullanılır. Bu yöntem, dinlemek istediğimiz olay türünü ve tetiklenmesi gereken fonksiyonu alır. Örneğin, aşağıdaki kodda bir butona tıklanma olayı için olay dinleyicisi eklenmiştir:

 • const button = document.querySelector(‘#myButton’);
 • button.addEventListener(‘click’, function() {
 • // Olay gerçekleştiğinde çalışacak kod buraya yazılır.
 • });

DOM Olayının Değiştirilmesi

Olay dinleyicisi fonksiyonları, olayın gerçekleştiği anında çalıştırıldığından, bu fonksiyon içinde DOM öğelerini değiştirmek mümkündür. Örneğin, bir butona tıklandığında rengini değiştirmek veya bir metin kutusuna yazılan metne göre başka bir alanı güncellemek gibi işlemler yapılabilir.

Olay Dinleyicilerin Hata Ayıklaması

Olay dinleyicileri üzerinde hata ayıklama yapmak için console.log() yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem, tarayıcı konsolunda belirli bir mesajı görüntülememizi sağlar ve olay dinleyicisinin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmemize yardımcı olur.

Örnek Olay Adları ve Açıklamaları

 • click: Bir öğeye tıklandığında gerçekleşir.
 • mouseover: Bir öğenin üzerine gelindiğinde gerçekleşir.
 • keydown: Klavyeden bir tuşa basıldığında gerçekleşir.
 • submit: Bir form gönderildiğinde gerçekleşir.

Yukarıda belirtilen olay adları, olayları dinlemek ve kullanıcı etkileşimini yakalamak için kullanılır. Bu sayede web sayfalarını daha etkileşimli hale getirebilir ve kullanıcıların eylemlerine yanıt verebiliriz.

DOM Ögelerini Değiştirmek İçin Neler Kullanılır

DOM öğelerini değiştirmek için olay dinleyicileri kullanmak, web sayfalarında etkili bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için oldukça önemlidir. DOM (Belge Nesnesi Modeli), web sayfasının yapısını temsil eden bir API’dir ve JavaScript aracılığıyla erişilebilir. DOM olayları, web sayfasındaki etkileşimleri yakalamamıza yardımcı olur. Olay dinleyicileri, belirli bir olayın gerçekleştiğinde tetiklenen işlevlerdir.

Olay Dinleyicisi ile DOM Öğelerini Değiştirmek

Olay dinleyicilerini kullanarak DOM öğelerini değiştirmek, web sayfalarında etkili bir kullanıcı deneyimi oluşturmanın temel yollarından biridir. Örneğin, bir düğmeye tıkladığında bazı öğelerin görünürlüğünü değiştirebilir veya bir formun gönderilmesi gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz. Olay dinleyicileri, DOM öğelerinde istediğimiz değişiklikleri kolayca yapmamıza olanak tanır.

  Windows Güvenli Mod Açma Nasıl Yapılır?

Olay dinleyicilerini eklemek için JavaScript’te addEventListener() yöntemini kullanırız. Bu yöntem, belirli bir öğeye (örneğin, bir düğme veya bir metin alanı) bir olay dinleyicisi eklememizi sağlar. Olay dinleyicisi fonksiyonu, belirli bir olay gerçekleştiğinde çağrılan bir işlevdir. Bu işlev, DOM öğeleri üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabilir.

Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası bir düğme öğesine bir olay dinleyicisi ekler:

 • Tıkla
 • // Düğmeye tıklandığında tetiklenecek işlev
 • function buttonClickEvent() {
 • // DOM öğelerini değiştirecek kodlar buraya yazılır.
 • }
 • // Olay dinleyicisini düğmeye ekleyin
 • var button = document.getElementById(‘myButton’);
 • button.addEventListener(‘click’, buttonClickEvent);

Yukarıdaki örnekte, buttonClickEvent() adlı işlev, düğmeye tıklandığında tetiklenecek olan fonksiyon olarak tanımlanmıştır. Ardından, addEventListener() yöntemi kullanılarak olay dinleyicisi düğmeye eklenmiştir. Bu sayede düğmeye her tıklandığında buttonClickEvent() fonksiyonu çağrılır ve DOM öğelerinde istenen değişiklikler yapılır.

Olay dinleyiciler, web geliştirme sürecinde yaygın olarak kullanılan bir yapıdır. Bu yapı sayesinde kullanıcı etkileşimlerini yakalayabilir ve DOM öğelerini istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Olay dinleyicilerin kullanımı, etkileşimli ve kullanıcı dostu web sayfaları oluşturmak için kritik öneme sahiptir._

Örnek Olay İsimleri ve Açıklamaları

 • click: Bir öğeye tıklandığında tetiklenir.
 • mouseover: Bir öğenin üzerine gelindiğinde tetiklenir.
 • submit: Bir form gönderildiğinde tetiklenir.

Yukarıdaki tabloda en yaygın olarak kullanılan olay isimlerini ve açıklamalarını bulabilirsiniz. Bu olayları kullanarak olay dinleyicileri oluşturabilir ve DOM öğelerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Olay Dinleyiciler

Olay dinleyiciler, web sayfalarında kullanıcı etkileşimlerini yakalamak ve bu etkileşimlere yanıt vermek için önemli bir JavaScript konseptidir. Ancak, olay dinleyiciler kullanılırken zaman zaman hatalarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle, olay dinleyicilerin hata ayıklama yöntemlerini öğrenmek önemlidir.

1. console.log() Fonksiyonunu Kullanmak:

Olay dinleyicisinin hata ayıklamasını yapmak için ilk adım, console.log() fonksiyonunu kullanmaktır. Bu yöntemle, olay dinleyicisi fonksiyonunun içindeki herhangi bir veriyi veya değişkeni konsolda görüntüleyebiliriz. Böylece, olay dinleyicisi çalışırken hangi bilgilerin doğru şekilde aktarıldığını daha iyi anlayabiliriz. Özellikle fonksiyonun içindeki değerleri kontrol etmek ve adım adım izlemek için bu yöntemi kullanabiliriz.

Örnek:

 • const button = document.querySelector(‘#myButton’);
 • button.addEventListener(‘click’, function() {
 • console.log(‘Düğmeye tıklandı’);
 • // Konsola mesajı yazdır // Diğer işlemler…
 • });

2. try-catch Bloklarını Kullanmak:

İkinci bir hata ayıklama yöntemi, try-catch bloklarını kullanmaktır. Olay dinleyicisinin içindeki kodu try bloğu içine yerleştirir ve herhangi bir hata oluştuğunda catch kısmında bu hatayı yakalarız. Bu yöntemle, hatanın nerede olduğunu ve nasıl düzeltilebileceğini belirlemek daha kolay olacaktır. Hataların daha düzenli ve kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Örnek:

 • const button = document.querySelector(‘#myButton’);
 • button.addEventListener(‘click’, function() {
 • try {
 • // Hata oluşabilecek kodlar burada
 • // …
 • }
 • catch (error) {
 • console.error(‘Hata yakalandı:’, error); // Hata mesajını konsola yazdır
 • // Hata yönetimi ve düzeltme adımları }
 • });
Hata Ayıklama YöntemiKullanım Alanı
console.log() kullanmakBilgilerin konsolda görüntülenmesi
try-catch bloklarını kullanmakHataların yakalanması ve düzeltilmesi

Bu yöntemleri kullanarak, olay dinleyicilerini daha etkili bir şekilde hata ayıklamak ve düzeltmek için kullanabiliriz.

İlginizi Çekebilir

Sanal Sunucu Kiralarken Nelere Dikkat Edilir?

Sanal Sunucu Kiralarken Nelere Dikkat Edilir?

Sanal sunucu (VDS) Hizmeti tercih ederken nelere dikkat etmeniz gerektiği , Cloud Sunucu hizmeti aldığınız firmanızın alt yapı...

Devamını Oku
PHP Nedir?

PHP Nedir?

PHP, web programlama dünyasında öne çıkan ve dinamik web sitelerinin oluşturulmasına olanak tanıyan bir dil. Nasıl doğdu ve...

Devamını Oku
Microsoft SQL Server’a (MSSQL’e) Uzak Erişim Nasıl Yapılır?

Microsoft SQL Server’a (MSSQL’e) Uzak Erişim Nasıl Yapılır?

Microsoft SQL Server’a uzaktan erişim sağlamanın adımlarını öğrenin! Uygulamanızı doğru şekilde yapılandırarak veri tabanınıza kolayca erişin. Microsoft SQL...

Devamını Oku
Domain WHOIS Gizleme Nedir? Ne İşe Yarar?

Domain WHOIS Gizleme Nedir? Ne İşe Yarar?

Domain WHOIS Gizleme hizmeti, kişisel bilgilerinizi korumak için önemli bir adımdır. Bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların hedefi olmaktan kaçınmak...

Devamını Oku
Domain (Alan Adı) Nedir? Nasıl Kullanılır?

Domain (Alan Adı) Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bir web sitesi oluştururken, sürekli olarak karşınıza çıkan bir terim olan "domain" hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz....

Devamını Oku
ICANN Nedir? Ne İşe Yarar?

ICANN Nedir? Ne İşe Yarar?

İnternetin altyapısını düzenleyen ve yöneten ICANN, internet kullanımının güvenliğini sağlamak ve düzenlemekle görevli. İşte ICANN'in önemi ve görevleri....

Devamını Oku